Åsseterlia Hytteforening

Hytteforeningen ble stiftet 17.02.2007. Foreningen skal ha som formål å ivareta felles interesser i området, og være kontaktledd mot grunneiere, myndigheter og andre interesser med betydning for området for hyttefeltene Berner, Ruglandsseter og Østenfor.

Hytteforeningen har ansvaret for elektronisk bom, brøyteavtale og vedlikehold for deler av veinettet.

------ Viktige meldinger------

Referat fra årsmøte er lagt ut


  1. Se informasjon under Automatisk bom for å rekvirere nøkler til bom.

  2. Hytteforeningen har følgende kontonummer for innbetalinger:
Åsseterlia hytteforening:
1503 39 96729

Medlemsavgift: 250 kr
Løyper: 750 kr

Husk å angi tydelig hvem innbetalingen er fra!
Håper flest mulig betaler løypebidraget!

Veivedlikehold

NB! Dersom dere skifter mailadresse, gi beskjed!
Benytt skjema under "Kontakt oss"